October 29th, 2020

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ЗПР

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ЗПР https://openvuz.org/news/827-trebovaniya-k-usloviyam-polucheniya-obrazovaniya-obuchayushchimisya-s-zpr-v-sootvetstvii-s-fgos-noo-obuchayushchikhsya-s-ovz-i-zpr


Специальное (дефектологическое) образование.

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР в

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ЗПР.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3839323906120187/

Причины задержки психического развития у детей

Причины задержки психического развития у детей https://openvuz.org/news/829-prichiny-zaderzhki-psikhicheskogo-razvitiya-u-detej


Специальное (дефектологическое) образование.

Причины задержки психического развития у детей.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3839933869392524/

Специфика образовательных потребностей детей с ЗПР

Специфика образовательных потребностей детей с ЗПР https://openvuz.org/news/831-spetsifika-obrazovatelnykh-potrebnostej-detej-s-zpr


Специальное (дефектологическое) образование.

Специфика образовательных потребностей детей с ЗПР.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3841370282582216/

Определение понятия и границ ЗПР

Определение понятия и границ ЗПР https://openvuz.org/news/832-opredelenie-ponyatiya-i-granits-zpr


Специальное (дефектологическое) образование.

Определение понятия и границ ЗПР.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3841387972580447/

Требования к кадровому составу ОУ, реализующих процесс обучения детей с ОВЗ

Требования к кадровому составу ОУ, реализующих процесс обучения детей с ОВЗ https://openvuz.org/news/833-trebovaniya-k-kadrovomu-sostavu-ou-realizuyushchikh-protsess-obucheniya-detej-s-ovz


Специальное (дефектологическое) образование.

Требования к кадровому составу ОУ, реализующих процесс обучения детей с ОВЗ.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3842003862518858/

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР. Образовательная область” Физическое развитие”

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР. Образовательная область” Физическое развитие” https://openvuz.org/news/834-spetsifika-realizatsii-obrazovatelnykh-oblastej-v-rabote-s-detmi-s-zpr-obrazovatelnaya-oblast-fizicheskoe-razvitie


Специальное (дефектологическое) образование.

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР.

Образовательная область” Физическое развитие”.

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3842156945836883/

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР. Образовательная область” Социально-коммуникативное развитие”

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР. Образовательная область” Социально-коммуникативное развитие” https://openvuz.org/news/835-spetsifika-realizatsii-obrazovatelnykh-oblastej-v-rabote-s-detmi-s-zpr-obrazovatelnaya-oblast-sotsialno-kommunikativnoe-razvitie


Специальное (дефектологическое) образование.

Специфика реализации образовательных областей в работе с детьми с ЗПР.

Образовательная область” Социально-коммуникативное развитие”

Преподаватель: Гаврыш Светлана Васильевна

https://www.facebook.com/100001278469651/videos/3842200842499160/